As instalacións termais de Ourense son espazos de baño para o relax e a tranquilidade das persoas que as usan. Para asegurar o seu correcto uso, existen unhas normas de convivencia e recomendacións que os usuarios poden seguir para gozar dunha experiencia termal nas mellores condicións posibles. Lembra sempre que, ademais, trátase de espazos públicos que deben ser empregados de xeito responsable.

Carrusel Burgas 2_800Normas Obrigatorias:

 • Ducharse antes de cada baño.
 • Empregar chanclas e ropa de baño adecuada.
 • No está permitido o baño a menores de 5 anos
 • No está permitido obstaculizar as zonas de paso con toallas, bolsas…
 • No está permitido o baño a personas con feridas, vandaxes ou algunha enfermidade contaxiosa.
 • Menores de 14 anos debe ir acompañados por un adulto.
 • Sair da instalación polo menos 20 minutos antes do seu peche.
 • No está permitido introducir vasos, botellas, obxectos de vidrio,etc. na zona de baño
 • No está permitida a presenza de animais domésticos
 • No está permitido o uso de aparatos de música, teléfonos, cámaras de fotos, etc. na zona de baño.

Recomendacións:

 • Consulte ao seu médico antes de empregar estas instalacións.
 • Respecte os tempos para a digestión.
 • Evite a exposición prolongada ao sol antes do baño.
 • Cada baño no debe superar os 30 minutos de duración.
 • Descanse despois do baño.
 • Por respecto e convivencia, manteña un tono moderado ao falar.
 • Manteña a compostura nas instalacións.
 • No se recomenda p baño a menores de 7 anos.
 • Respecte os horarios establecidos.
 • Existen armarios a disposición dos usuarios para gardar obxectos persoais
 • O Concello non se fai responsable da perda de obxectos persoais.

IMG_5853

 • Por prescripción facultativa establécese un tempo máximo de 90 minutos de uso da auga termal e de 120 de estancia na zona termal, desde a expedición do billete de entrada ata a devolución, á saída, da chave do armario en recepción. Pasado este tempo cobraráse unha nova entrada.
 • É obrigatorio ducharse con xel (e sen traxe de baño) antes de entrar nas termas. O obxectivo é ofrecer un agua termal limpia, pura y sin restos de gel o espuma.
 • Es obrigatoria la utilización de chanclas nos percorridos a pé pola zona termal.
 • Obrigatorio, por razóns de hixiene, o uso de toalla nas hamacas, lousa termal e sauna.
 • Non poderán acceder á zona termal menores de 5 anos
 • Non está permitido acceder á instalación en estado de embriaguez.
 • Non se pode correr pola zona termal nin nadar nas termas.
 • Por motivos de seguridade é preciso unha altura mínima de 1,50m para acceder ao Spa Celta.
 • O uso das termas é sempre baixo a súa responsabilidade

burga de canedo cartaz9x4Normas Obrigatorias:

 • Ducharse antes de cada baño.
 • Empregar chanclas e roupa de baño adecuada.
 • Non está permitida a inxesta de alimentos e/ou bebidas
 • Non está permitido bucear
 • Non está permitido o baño a menores de 5 anos
 • Non está permitido obstaculizar as zonas de paso con toallas, bolsas…
 • Non está permitido o baño a persoas con feridas,vendaxes ou enfermidades contaxiosas.

Recomendacións:

 • Consulte ao seu médico antes de empregar estas instalacións.
 • Respecte os tempos para a dixestión.
 • Evite a exposición prolongada ao sol antes do baño.
 • Cada baño non debe superar os 30 minutos de duración.
 • Descanse despois do baño.
 • Por respecto e convivencia, manteña un ton moderado ao falar.
 • Manteña a compostura nas instalacións.
 • Menores de 12 anos debe ir acompañados por un adulto.
 • Non se recomenda o baño a menores de 7 anos.
 • Respecte os horarios establecidos (de 09.00 a 21.00 h)
 • O Concello non se fai responsable da perda de obxectos persoais.