La Asociación Arquivo Visual Ourensán convoca el III Itinerario Visual de la ciudad, esta vez “De la Cárcel a As Burgas”

Ela é convocada o 24 de xuño ás 20:30 h. na antiga prisión provincial

Os participantes irán visitar áreas exclusivas da cidade, seguindo os pasos de fotografías antigas

Nos últimos anos, o Asociación Arquivo Visual Ourensán desenvolveu unha tarefa importante recollida, arquivo e catalogación de fotografías antigas da cidade de OurenseNun intento de reconstruír peza por peza, a gran memoria puzzle da cidade. Por dous anos, eles tomaron o seu traballo tamén á rúa sostendo o seu Itinerarios Visuais. Seguinte 24 Repita este formato e facelo nun espazo con sabor térmico, área de Burgas.

Con punto de partida na antiga cadea provincial, Un espazo destinado a ser un dos grandes infraestruturas térmica e hotel da cidade, chamou este paseo que tamén pode deixar nas antigas Termas de Outeiro Praza roupa Abastos e finalmente Burgas. Que vai comezar ás 20h30 h.

O pé é visto como un exercicio colectivo de análise do estado actual destas zonas emblemáticas da cidade, comparando décadas fotos tomadas e historias contadas por comentaristas invitados para a ocasión.

O Visual Route III É unha actividade libre que forma parte do programa Fiestas de Ourense 2014. A gama completa de actividades pódese consultar o web www.ourensecultura.com

III Roteiro Fotográfico AVO


A imaxe da portada é tomada ourensenotempo.blogspot.com, Un enorme tronco virtual con moitas fotos e historias antigas de Ourense que non pode perder.