24 persoas desempregadas participar dun taller de aprendizaxe e formación nas áreas quentes do río Miño

Consello Municipal de Ourense lanza este programa de formación inclúe módulos de carpintería e xardinería

Consello Municipal de Ourense, a través dos departamentos de Emprego e curas, lanzou unha iniciativa que ten como obxectivo a formación de persoas desempregadas na cidade que se desenvolve na veciñanza da térmica Route Miño e zonas verdes.

Esta proposta forma parte de formación en mantemento e mellora son desenvolvidos a diario á beira da marxe dereita do Miño, espazo moi cheo debido ás diferentes instalacións térmicas están localizados aquí.

Este emprego taller, 6 meses, inclúe un módulo e dous carpintería xardín.

De xeito complementario, o participante recibirá persoas de formación adicional atravesar temas como a alfabetización informática, a conciencia ambiental e Igualdade de xénero, orientación profesional e prevención de riscos no traballo.

Ademais das 24 persoas que compoñen o estudante, o taller ten 3 profesores en cuestións prácticas, unha persoa encargada da xestión, administrativa e de ensino de formación básica.Logo Obradoiro Ruta Termal

24 persoas desempregadas participan nun obradoiro de aprendizaxe e formación profesional nas zonas termais do río Miño

O Concello de Ourense pon en marcha este programa de formación que inclúe dous módulos de carpintería e xardinería

O Concello de Ourense, a través das concellarías de Emprego e Termalismo, vén de pór en marcha unha iniciativa de formación dirixida a persoas desempregadas da cidade que se desenvolve na contorna da Ruta Termal do Miño e as súas zonas verdes. O Obradoiro de Emprego “Ruta Termal” é un programa mixto de formación e aprendizaxe de 6 meses de duración que ofrece aos participantes a oportunidade de recibir formación profesional de carácter eminentemente práctico ao tempo que desenvolven un traballo real e de utilidade pública que contribúe a aumentar a súa experiencia laboral. A iniciativa, financiada a través do Fondo Social Europeo, incorpora un módulo de carpintería, cun alumnado de 8 persoas, e dous de xardinería con 16 persoas inscritas.

Esta proposta de formación inscríbese nas labores de mantemento e mellora que a diario se desenvolven nos marxes da beira dereita do Miño, un espazo de moita afluencia de visitas, grazas as diferentes instalacións termais alí situadas. Os participantes no obradoiro colaborarán de xeito activo desenvolvendo pequenas tarefas nestas zonas verdes e termais do Miño, desde a Chavasqueira a Outariz, adquirindo experiencia e competencia prácticas que contribúan a mellorar as súas expectativas de inserción laboral.

Este obradoiro de emprego, de 6 meses de duración, inclúe un módulo de carpintería e dous de xardinería. O alumnado de carpintería ocuparase de traballos de mellora e mantemento de mobiliario urbano, reparación das instalacións do Xardín dos pés descalzos e a renovación de elementos interiores nos vestiarios e aseos de Chavasqueira, Muíño da Veiga e Outariz. Pola súa banda, alumnos e alumnas dos módulos de xardinería realizarán traballos de mantemento e mellora das zonas verdes da ribeira termal, como a poda e tala de árbores, instalacións de regos, reposición e recuperación de zonas de céspede e arbustos, etc. ademais de restaurar o Xardín das Esencias.

De xeito complementario, as persoas participantes recibirán formación adicional en materias transversais tales como alfabetización informática, sensibilización medio ambiental i en igualdade de xénero, orientación laboral e prevención de riscos no traballo. Ademais, abordarase a formación en competencias claves como matemáticas e lingua. Todas as materias impartidas, tanto os contidos de carácter práctico como teórico, serán recollidos no Certificado de Profesionalidade que recibirán aquelas persoas que completen con éxito o obradoiro.

Ademais das 24 persoas que forman o alumnado, o obradoiro conta con 3 docentes das materias específicas, unha persoa ao cargo da dirección, unha administrativa e un docente de formación básica.Foto obradoiro carpinteria
Obradoiro foto

Logos obradoiro web