Foto Burgas 2

Entre 6 e 10 de maio a estancia termal de Burgas será pechado ao público durante a realización de mantemento e mellora das instalacións para garantir a mellor calidade de servizo que ofrecen. Ese peche non afecta outros espazos públicos en Burgas; tanto da avenida e do Centro de Interpretación seguirá a traballar cos seus horarios regulares.

Las personas usuarias pueden utilizar estos días otras áreas termales de la ciudad que funcionan con normalidad, como las localizadas en la orilla derecha del Miño; las gratuitas Outariz, Burga de Canedo y Chavasqueira, y las Estaciones Termales de pago de Chavasqueira y Outariz. A estas se sumará en breves las instalaciones de Muíño da Veiga, una vez finalicen los trabajos de limpieza y acondicionamiento de las que están siendo objeto.

En nuestra página hemos habilitado un espacio para que las personas usuarias pueden comprobar de forma actualizada la disponibilidad de las instalaciones de Ourense, capital termal de Galicia.

Do 6 ao 10 de maio a Estación Termal das Burgas permanecerá pechada ao público con motivo da realización de traballos de mantemento e mellora das instalacións para garantir a máxima calidade no servizo que ofrece. Este peche non afecta ao resto dos espazos públicos das Burgas; tanto o Bulevar Termal como o Centro de Interpretación seguirán funcionando cos seus horarios habituais.

As persoas usuarias poden empregar estes días outras áreas termais da cidade que funcionan con normalidade, como as localizadas na marxe dereita do Miño: as gratuitas de Outariz, Burgas de Canedo e Chavasqueira, e as Estacións Termais de pago Chavasqueira e Outariz.A estas sumaráse en breves as instalacións do Muiño da Veiga, unha vez finalicen os traballos de limpeza e acondicionamento dos que están a ser obxecto.

Vimos de habilitar nesta páxina un espazo para que as persoas usuarias poidan comprobar de xeito actualizado a dispoñibilidade das instalacións de Ourense, a capital termal de Galicia.